close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: หิ้วปิ่นโตกินข้าวย่านประตูผี

Trawell
Contact search
Work Well 160

หิ้วปิ่นโตกินข้าวย่านประตูผี

24 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : หิ้วปิ่นโตกินข้าวย่านประตูผี

กิจกรรมท่องเที่ยวกินอาหารที่ย่านประตูผี ‘หิ้วปิ่นโตกินข้าวย่านประตูผี / Pra-Tu-Phee Hop Tasting’ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้เทศกาล Bangkok Design Week 2020 เพื่อพัฒนาเครือข่าย Local Business ของคนตัวเล็กภายในย่านประตูผีให้เกิดความเป็นย่าน นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานหรือจัดกิจกรรมที่จะทำไปสู่การกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ

โดยกระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับย่านประตูผี นั่นคือ ‘อัตลักษณ์’ ของย่านที่เลือนหายไปตามกาลเวลา และความร่วมมือ รวมถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของที่ผู้คนมีกับย่านที่ขาดหายไปหลายปี จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายมากกว่าพื้นที่อยู่อาศัย

กิจกรรมที่เกิดจึงมีจุดมุ่งหมายเน้นไปที่การสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของชาวประตูผี และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในย่านได้กลับมาคุยกันอีกครั้ง ควบคู่ไปกับการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่อย่างการเป็นย่าน Street Food ออกไปสู่บุคคลภายนอก

ผ่านการออกแบบ Pass ที่รวบรวมเมนูอาหารทั้งจานเด็ดชื่อดังและร้านลับฝีมือชาวชุมชนในขนาดทดลองเอาไว้มากถึง 13 ร้าน และแจกออกไปพร้อมกับชุดปิ่นโตข้าวพื้นเมือง 3 ชนิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้จักย่านประตูผีผ่านการชิมอาหาร

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read