close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: BKK WINTER FASHION WEEK 2019

Trawell
Contact search
See Well 67

BKK WINTER FASHION WEEK 2019

31 August 2020 เรื่อง กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง ภาพ ชนิภา เต็มพร้อม

ถึงแม้หน้าหนาวกรุงเทพจะโบกมือลาพวกเราไปอย่างรวดเร็ว แต่บรรยากาศของความสุขและความชิคที่แผ่ออกมาจากการแต่งตัวของผู้คนในเมืองที่ Trawell แอบบันทึกภาพเอาไว้ยังคงอยู่
ก่อนจะถึงวันหยุดยาวนี้ มาภาวนาให้ลมหนาวกลับมาทักทายให้เราได้เปิดรันเวย์กันใหม่อีกครั้งไปด้วยกันดีกว่า!

Contributors

contributor's photo

กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง

Writer

นักเขียน, นักเดินทาง, เด็กหญิงผู้เติบโตในเมืองเก่า ที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้จัดกระเป๋าออกไปรู้จักโลก ปัจจุบันกำลัง In a Relationship with ศิลปะ หนัง พิพิธภัณฑ์ เสื้อผ้ามือสองและการเดินเรื่อยเปื่อย

contributor's photo

ชนิภา เต็มพร้อม

Photographer

Next read