close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: Fantastic Fabric and Where to Find Them

Trawell
Contact search
Work Well 45

Fantastic Fabric and Where to Find Them

23 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : Fantastic Fabric and Where to Find Them

Workshop ออกแบบถุงผ้าทำมือ และ Trip สำรวจย่านสำเพ็ง-จักรวรรดิ ที่เริ่มต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลย่านจักรวรรดิ และได้พบกับเครือข่ายร้านผ้าอย่าง J-fabric และโรงงานพิมพ์ผ้า Premiumpops ซึ่งมีความตั้งใจอยากจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารเรื่องราวและสร้างเอกลักษณ์ให้กับย่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ย่านคึกคักและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Trawell จึงออกแบบกิจกรรม Workshop ออกแบบถุงผ้าทำมือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความรู้จักกับแหล่งผลิตผ้าที่สำคัญของประเทศไทยอย่างถนนจักรวรรดิและแหล่งขายผ้าอย่างย่านสำเพ็ง-พาหุรัด ผ่านการนำผู้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่พูดคุยถึงความเป็นมาของร้าน สถานการณ์และการปรับตัวของวงการผ้าในปัจจุบัน รวมถึงประวัติของย่านกับผู้ประกอบการในย่าน ก่อนจะแบ่งกลุ่มลงไปเลือกซื้อผ้าหลากหลายชนิดเพื่อมาใช้ทำกิจกรรม collage ลวดลายบนถุงผ้า

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read