close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: วาเลนไทน์สีเขียว

Trawell
Contact search
See Well 92

วาเลนไทน์สีเขียว

27 July 2020 เรื่อง กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง ภาพ ชนิภา เต็มพร้อม
ใครว่าวาเลนไทน์ต้องเป็นสีแดงหรือสีชมพูเท่านั้น?

ก่อนที่วาเลนไทน์ปีนี้จะมาถึง Trawell ขอชวนทุกคนมาบอกรักเมืองผ่านการปลูกต้นไม้ ทำวาเลนไทน์ให้เป็นกลายสีเขียวชอุ่ม ด้วยการเปลี่ยนวิธีมอบความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน

เพราะนอกจากดอกไม้ที่จัดช่อสวยงาม แต่เอาไปทำอะไรแทบไม่ได้สักอย่างหลังวันวาเลนไทน์ การเปลี่ยนมาสร้างพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ใจกลางเมืองให้เพิ่มขึ้นทีละน้อย นอกจากจะไม่เป็นการสร้างขยะทั้งดอกไม้และพลาสติกที่เกิดขึ้นมากมายในทุกช่วงนี้ของปีแล้ว และยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมือง ปอด อากาศ (และใจ อิอิ) สะอาดขึ้นอีกด้วย

ปีนี้มาให้ของขวัญวันวาเลนไทน์กับคนที่คุณรักด้วยเมืองที่ดีขึ้นกันดีกว่า

Contributors

contributor's photo

กันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทอง

Writer

นักเขียน, นักเดินทาง, เด็กหญิงผู้เติบโตในเมืองเก่า ที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้จัดกระเป๋าออกไปรู้จักโลก ปัจจุบันกำลัง In a Relationship with ศิลปะ หนัง พิพิธภัณฑ์ เสื้อผ้ามือสองและการเดินเรื่อยเปื่อย

contributor's photo

ชนิภา เต็มพร้อม

Photographer

Next read