close icon
Stories
Mascot Workwell Image Mascot Gowell Image Mascot joinwell Image Mascot Eatwell Image Mascot Livewell Image Mascot Seewell Image
TrawellStories
Trawell

Reading: Haroon Shop Makeover ฮาลาลสไตล์ฮารูณ

Trawell
Contact search
Work Well 132

Haroon Shop Makeover ฮาลาลสไตล์ฮารูณ

24 December 2020 เรื่อง Trawell Thailand

Trawell Project : Haroon Shop Makeover ฮาลาลสไตล์ฮารูณ

โครงการปรับปรุงการสื่อสารและสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมัสยิดฮารูณ ภายใต้เทศกาล Bangkok Design Week 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างงานดีไซน์ที่ไม่จำเป็นต้องรื้อถอนออกไปจากพื้นที่หรือกลายเป็นขยะหลังจบเทศกาล แต่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดขึ้นเป็นแนวทางการทำกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อนำงานดีไซน์เข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุด โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 3 หัวข้อคือ ‘การสื่อสาร’ เช่น ป้ายร้าน เมนูอาหาร หรือโลโก้ร้าน ‘การใช้งาน’ อย่างระบบหน้าและหลังร้าน โต๊ะเก้าอี้ ระบบครัว และ ‘ความสวยงาม’ หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆ ภายในชุมชน เพื่อทำให้ร้านค้าดั้งเดิมสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับค่านิยมและสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อได้แนวทางการทำงานแล้ว จึงเริ่มลงพื้นที่ในบริเวณเจริญกรุง บริเวณโดยรอบไปรษณีย์กลาง ตั้งแต่ห้างโรบินสันบางรัก ไล่มาจนถึง River City Bangkok ทั้งสองฝั่งถนน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักงานของเทศกาล Bangkok Design Week เพื่อตามหาความเป็นไปได้ของร้านค้าหรือพื้นที่ที่น่าสนใจ จนได้พื้นที่เป้าหมายคือ ‘ชุมชนมัสยิดฮารูณ’

จากนั้นจึงทำการเปิดรับสมัครนักออกแบบอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความตั้งใจอยากทำงานเพื่อชุมชน มาร่วมทำงานร่วมกับตัวแทนจากชุมชนมัสยิดฮารูณ นักออกแบบมืออาชีพ และทีม Trawell เพื่อจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ปัญหาของชุม ก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นแนวทางในการออกแบบ และผลิตขึ้นเป็นชิ้นงานจริงที่จัดแสดงทั้งภายในงาน Bangkok Design Week 2019 และสามารถใช้งานจริงได้ต่อไปในอนาคต

Contributors

contributor's photo

Trawell Thailand

Writer

Next read