About Trawell

We share only the good experience of the city

TRAWELL คือ “บริษัทแนะนำและพัฒนาการท่องเที่ยว” ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการนำศักยภาพ ของการท่องเที่ยวมาผสมกับโอกาสในการพัฒนาเมือง กลายเป็น ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนชุมชนที่กำลังจะสูญหายไปตาม กาลเวลาให้เป็น ‘แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่’ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกันสร้าง สรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจากของดีในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่สังคมที่ดีขึ้น เราจึงออกแบบและเฟ้นหาที่เที่ยวที่น่าสนใจมาให้เลือกสรรเท่านั้น

โดยเราเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ และโฟกัสในเขตพระนคร เมืองเก่าที่อุดมด้วยประวัติศาสตร์และแสนจะมีเสน่ห์ ในปัจจุบัน เราทำงานร่วมกับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนป้อมมหากาฬ, ชุมชนบ้านบาตร, ชุมชนวังกรม และชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งนอกจากเป็นผู้ประสานงานสิบทิศ ร่วมกับทั้งภาครัฐ, สำนักงานวิจัย (สกว.) และภาคเอกชนแล้ว เรายังจัดโปรแกรมทัวร์ เพื่อเผยแพร่ และเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาสัมผัสของดี ของชุมชน – Trawell, when your travel makes a better city.