KALAWAR CHURCH

Posted on สิงหาคม 14, 2017 in Guide

ใครจะไปคิดว่าในชุมชนชาวจีนที่ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเยาวราชอย่างชุมชน ‘ตลาดน้อย’ จะมีโบสถ์คริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ซ่อนตัวอยู่ด้วยโบสถ์กาลหว่าร์ หรือ วัดแม่พระลูกประคำ (Holy Rosary Church) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2434 โดยคุณพ่อแดซาลส์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นเป็นหลังที่สาม เพื่อทดแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกทิ้งร้างภายหลังเพลิงไหม้ใหญ่ จนแล้วเสร็จและทำพิธีเสกวัดใหม่ในปี พ.ศ.2440 รวมเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี โดยในปัจจุบันโบสถ์หลังนี้มีอายุรวม 120 ปีและได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโบสถ์หลังนี้เมื่อก่อนถูกเรียกว่า “โบสถ์กาลวารีโอ” และเพี้ยนมาเป็น “กาลหว่าร์” อย่างที่เรารู้จักกัน
เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้ได้เก็บรักษา “รูปพระศพของพระเยซู” และ “รูปแม่พระลูกประคำ” ซึ่งเป็นสมบัติที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยคำว่า “กาลวารีโอ” เป็นชื่อของเนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนั่นเอง โดยทั้งสองอย่างยังคงเก็บรักษาและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงปัจจุบันในอดีตชุมชนชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยู่ในย่านตลาดน้อยเป็นชาวคริสต์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมัยกรุงเเตกครั้งที่สองพร้อมๆ กับกลุ่มชาวคริสต์ในย่านกะดีจีน แต่เนื่องจากไม่ต้องการถูกปกครองโดยพระชาวฝรั่งเศสจึงเลือกที่จะแยกตัวออกมาตั้งชุนชนใหม่ในย่านตลาดน้อยแห่งนี้ ขณะนั้นมีชาวโปรตุเกสประมาณ 100 คนแต่ไม่มีบาทหลวงอยู่เลย มีเพียงบาทหลวงชาวฝรั่งเศสมาถวายมิสซาบ้างเป็นบางครั้ง เมื่อไม่มีบาทหลวงโปรตุเกสมาประจำอยู่ สุดท้ายแล้วพวกเขาจึงค่อยๆยอมรับ พระคุณเจ้าฟลอรังส์ บาทหลวงชาวฝรั่งเศสให้เข้ามาดูแลโบสถ์ในที่สุด ต่อมาเมื่อโบสถ์ถูกสร้างและปรับปรุงใหม่จึงมีการนำศิลปะแบบโกธิกที่เป็นที่นิยมในฝรั่งเศสเข้ามาผสมผสานร่วมกันด้วยสถาปัตยกรรมโกธิก เน้นการใช้โครงสร้างทรงแหลมสูง ยอดอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างเป็นรูปโค้งแหลม (Rose window) ทุกอย่างสูงเพรียวพุ่งขึ้นฟ้าตามความเชื่อที่ว่ายิ่งสูงมากก็แสดงว่าเราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น ตามช่องหน้าต่างประดับประดาด้วยกระจกสี (Stain glass) เป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญและมีความงดงามเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในปัจจุบันชาวคริสต์โปรตุเกสดั้งเดิมจะอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปจากที่นี่เกือบหมดแล้ว แต่โบสถ์แห่งนี้ก็ยังคงจัดพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจำทุกสัปดาห์และเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญของชาวคริสต์เชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในชุนชนตลาดน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงเสมอมาจนเกิดเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักแต่เปี่ยมล้มไปด้วยเสน่ห์นอกจากโบสถ์กาลหว่าร์จะจัดพิธีกรรมแล้ว ในทุกๆ วันยังเปิดให้ผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาประวัติความเป็นมาหรือเข้าชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามให้สามารถเข้าชมได้อีกด้วย ถ้าใครผ่านมาแถวเยาวราชหรือแวะเวียนมาเที่ยวที่ย่านตลาดน้อย โบสถ์เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งนี้รอต้อนรับทุกคนอยู่เสมอ 🙂


การเดินทาง : นั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเรือสี่พระยาหรือนั่งรถเมล์สาย 1 มาลงแถวย่านตลาดน้อยแล้วเดินเข้ามาในซอยวานิช 2 โบสถ์กาลหว่าร์จะอยู่แถวต้นซอยใก้ลธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อย (เข้าโบสถ์ทางประตูโรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย โดยแจ้งรปภ.ว่ามาเยี่ยมชมโบสถ์)

ข้อมูล :  โบสถ์เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน (วันอาทิตย์เวลาประมาณ 9 โมงของทุกสัปดาห์มีพิธีมิสซา) ติดต่อสอบถามล่วงหน้าโทร. 0-2266-4849, 0-2236-2727

5506
VIEWS

Pop

Urban Curator, นักเขียน, นักเดินทาง ควบคอสตูมดีไซน์เนอร์ ผู้เติบโตในย่านเมืองเก่าและมีความสุขทุกครั้งที่ได้จัดกระเป๋าออกไปรู้จักโลก ปัจจุบันกำลัง In a Relationship with ศิลปะ หนัง พิพิธภัณฑ์ เสื้อผ้ามือสองและการเดินเรื่อยเปื่อย